Skip to main content

Na lang wachten is er meer bekend over de compensatie van de eigen bijdrage (het deel dat u zelf nog bijlegt naast de ontvangen kinderopvangtoeslag).

Wat is er bekend gemaakt:

Ouders die de kinder- en gastouderopvang door blijven betalen gedurende de sluitingsperiode tot en met 28 april, krijgen bij benadering een compensatie van de eigen bijdrage. (Een ouder kan dus alleen in aanmerking komen voor compensatie als er een plaatsingsovereenkomst is en de facturen over de periode van (nood)opvang zijn voldaan.

Het zal gaan om een eenmalige uitbetaling over de periode van 16 maart tot en met 28 april.

De hoogte van de compensatie wordt berekend op basis van het aantal kinderen in een huishouden dat gebruik maakt van kinderopvang, het aantal uren dat is doorgegeven, de hoogte van het inkomen en het maximum uurtarief € 6,27. De Belastingdienst geeft de hoogte van de tegemoetkoming en de betaalgegevens door aan de SVB.

De SVB keert het bedrag rechtstreeks uit aan de ouders en stuurt hen een beschikking.

Ouders zullen met deze tegemoetkoming bij benadering worden gecompenseerd voor het betalen van de eigen bijdrage. De gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen op de gehanteerde peildatum (6 april) zullen niet altijd volledig aansluiten bij de gegevens in de actualiteit, en op de factuur. Een ouder kan eventuele verschillen die hierdoor ontstaan in het bedrag van de compensatie niet verhalen op de kinderopvangorganisatie of gastouderbureau en/of de gastouder.

Wat gaat er gebeuren wanneer de Corona maatregelen nog langer van kracht zullen zijn?

Het kan zijn dat de sluiting van de kinderopvang nog enkele weken langer zal duren. De eenmalige uitkering zal dan betrekking hebben op deze langere periode. De betaling zal volgens de huidige planning plaatsvinden in de maand juni of uiterlijk juli.

Wat moet u nu doen als ouder/verzorger?

Om ervoor te zorgen dat de juiste gegevens bij de belastingdienst bekend zijn, is het belangrijk om te controleren of het aantal betaalde uren op uw factuur klopt met het aantal uren waarvoor u de toeslag heeft aangevraagd. Daarnaast is het belangrijk om te controleren of de hoogte van uw inkomen nog kloppend is. U kunt dit, wanneer nodig, wijzigen op de website van de Belastingdienst/Toeslagen.

U hoeft GÉÉN formulieren in te vullen of gegevens achter te laten, deze zijn allemaal bekend bij de Belastingdienst.

Als gastouderbureau zijn wij niet op de hoogte van de toeslagbedragen die u als ouders ontvangt en wat u voor gegevens heeft opgegeven om deze te ontvangen. Wanneer u dan ook vragen heeft over de teruggave van uw eigen bijdrage of wijzigingen voor uw kinderopvangtoeslag, willen wij u verwijzen naar de Belastingdienst/toeslagen (Belastingtelefoon 0800 – 0543)

Wij hopen dat bovenstaande informatie u nu meer duidelijkheid en rust heeft gebracht in het hoe en wat van de teruggave eigen bijdrage. Daarnaast willen we u bedanken voor uw steun aan ons gastouderbureau en de gastouders door uw factuur te blijven betalen.

Met vriendelijke groeten,

Team Welkom Kind

* bron: notitie compensatie Gastouderbureau’s en gastouders.

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!