Skip to main content

Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang De Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en Platform Gastouderopvang zijn tevreden dat dit keer ook de gastouderopvang is opgenomen in de jaarlijkse Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang (LKK).

De LKK constateert dat de onderzoeksresultaten met betrekking tot de gastouderopvang niet voldoende representatief zijn om te kunnen generaliseren naar de gehele sector. Dat wordt door de branchepartijen betreurd. Wel plaatsen de branchepartijen vraagtekens bij de conclusie van de onderzoekers dat er voornamelijk ‘goede’ gastouders hebben deelgenomen. Om de representativiteit te verhogen zullen de branchepartijen haar uiterste best doen om gastouders en gastouderbureaus nog meer te stimuleren om aan de volgende meting deel te nemen. Ook biedt het onderzoeksrapport aanknopingspunten om middels maatwerk en extra investeringen de kwaliteit te verbeteren.

De Brancheorganisatie Kinderopvang, VGOB en Platform Gastouderopvang zijn verheugd dat de gemiddelde scores (emotionele kwaliteit en educatieve kwaliteit) in lijn liggen met andere opvangvormen die reeds vaker zijn onderzocht. De kwaliteit van de interacties ligt gemiddeld hoger dan bij andere opvangvormen. Dit bevestigt het beeld dat de gastouderopvang waardevolle kinderopvang is met veel aandacht voor het individuele kind.

Tegelijkertijd onderkennen de branchepartijen dat er maatwerk en budget nodig is om de gastouders te bereiken die op dit moment onvoldoende scoren op één of meerdere terreinen. Dit kan op meerdere manieren.

Versterkte aandacht voor de pedagogische taak van gastouderbureaus en gastouders. Een herinrichting van de inspectiekaders voor het toezicht op de pedagogische kwaliteit behoort tot de mogelijkheden.
Momenteel zijn er meerdere subsidieprogramma’s actief om de pedagogische kwaliteit van leidsters in kinderdagcentra te verhogen. Dergelijke scholingsmogelijkheden zouden ook voor gastouders toegankelijk gemaakt moeten worden zodat zij zich eveneens kunnen ontwikkelen.
Onderzoeken of en hoe permante educatie voor gastouders en bemiddelingsmedewerkers meerwaarde kan bieden aan de gastouderopvang.
Door het Kohnstamm Instituut en NCKO is de Kwaliteitsmonitor Gastouderopvang ontwikkeld. Met dit wetenschappelijke instrument kunnen gastouders en gastouderbureaus zelf de pedagogische kwaliteit in kaart brengen en biedt het aanknopingspunten voor verdere kwaliteitsverbeteringen.
De gezamenlijke branchepartijen kijken ernaar uit om in samenspraak met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de kwaliteit van de gastouderopvang verder te verhogen.

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!