Skip to main content

Sinds 1 januari is de wet IKK in werking getreden. Wet IKK staat voor Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. De ontwikkeling van kinderen staat centraal en aan opvang wordt steeds meer eisen gesteld. Opvang is niet meer gewoon opvang maar wordt eindelijk erkend als een echt vak. In de wet IKK zijn een hoop maatregelen opgenomen die de kwaliteit van de kinderopvang verbeteren en ondersteunen.

De pedagogische kwaliteitsboom is 1 van die maatregelen. Door middel van deze boom kunnen gastouders en andere pedagogisch medewerkers heel duidelijk laten zien hoe zij concreet invulling geven aan de 4 pedagogische basisdoelen. De basisdoelen zijn:

1. Het gevoel geven van emotionele veiligheid
2. Het ontwikkelen van persoonlijke competenties.
3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van waarden en normen.
4. Gelegenheid geven tot het ontwikkelen van sociale competenties.

Welkom Kind Midden en West Brabant wil graag haar gastouders begeleiden om nog betere pedagogische medewerkers te worden. Daarom organiseert Welkom Kind Midden en West Brabant de cursus pedagogische kwaliteitsboom. Deze cursus bestaat uit 2 avonden. Onder deskundige leiding van Annet hebben we de eerste 2 basisdoelen besproken en konden we in kleine groepjes overleggen welke invulling wij geven aan deze basisdoelen. En eigenlijk doet elke gastouder dat al, maar vaak ben je je er gewoon niet van bewust. Dankzij deze cursus sta je weer eens even stil bij hoe en waarom je kinderen op deze manier begeleidt. Als je voor jezelf duidelijk hebt waarom je iets op een bepaalde manier doet dan kan je dit noteren in je kwaliteitsboom zodat het voor iedereen die in je opvang komt duidelijk is hoe jij invulling geeft aan het werken aan de 4 basisdoelen. Je kan deze kwaliteitsboom dan bespreken als je nieuwe vraagouders in je opvang krijgt, maar ook wanneer je bezoek krijgt van de GGD is het belangrijk om voor jezelf duidelijk te hebben hoe je invulling geeft aan die basisdoelen. Ook dan kan de kwaliteitsboom een hulpmiddel zijn om dit duidelijk te krijgen. Als tip gaf Annet nog mee om post-its te gebruiken om op de boom te kleven in plaats van rechtstreeks op de poster zelf te schrijven. De poster zelf is namelijk nogal prijzig en het kan best zijn dat je werkplan af en toe wijzigt, als er op een bepaald moment meer BSO kinderen in je opvang zijn bv, of meer baby’s. Je groeit natuurlijk zelf ook steeds als pedagogisch medewerker en daardoor kan het werkplan er ook anders gaan uitzien. Dan kan je gewoon een andere post-its op de juiste plek kleven en is je werkplan weer in orde!

Volgende week deel 2 van deze interessante cursus! Ik kijk ernaar uit!

Myriam

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!