Skip to main content

Hierbij de laatste stand van zaken met betrekking tot de nieuwe eisen voor de gastouderopvang.
De ministerraad heeft 26 juni ingestemd met de nieuwe eisen voor de gastouderopvang. Uiterlijk 7 juli volgt plenaire behandeling door de Eerste Kamer en bij instemming gaan deze eisen in op 1 januari 2010.

Niet meer dan één opvangadres
Kindaantallen per gastouder
EHBOcertificaat verplicht
Beroepskwalificatie
Rechtstreeks toezicht door GGD

Niet meer dan één opvangadres
Helaas brengt de nieuwe wet een beperking van het aantal opvangadressen per gastouder met zich mee. Als gastouder mag u niet meer dan één opvangadres hebben. U vangt kinderen op in uw eigen huis of u vangt kinderen op bij een vraagouder thuis. Dit onderdeel van de wetswijziging zal voor redelijk wat gastouders gevolgen hebben. Belangrijk om te weten is dat er een overgangsperiode geldt. Na de ingang van de nieuwe regelingen gaat de GGD gewoonlijk pas een half jaar later hierop handhaven. U heeft dus nog wel wat tijd om afspraken te maken met de ouders wiens kinderen u opvangt.

Kindaantallen per gastouder
Wat betreft het aantal kinderen per gastouder, is de regeling verruimt van maximaal vier naar maximaal zes kinderen. Wel geldt dat bij het maximum aantal kinderen, eigen kinderen tot tien jaar worden meegeteld.
Vanaf 2010 mag een gastouder de volgende aantallen kinderen opvangen:
maximaal 6 kinderen jonger dan dertien jaar, waarvan;
maximaal 5 kinderen jonger dan vijf jaar, waarvan;
maximaal 4 kinderen jonger dan twee jaar, waarvan;
maximaal 2 kinderen jonger dan één jaar.
Dit kan gevolgen hebben voor uw opvangsituatie. Wij adviseren u hiermee rekening te houden en het aantal kinderen dat u opvangt eventueel aan te passen door natuurlijk verloop. Overleg hierover tijdig met de ouders en vraag zonnodig Welkom-Kind om advies Ook voor deze regel geldt een overgangsperiode. De regeling tijdelijke ‘innovatieve opvang’, waarbij gastouders onder speciale voorwaarden meer kinderen mochten opvangen, zal vervallen.

EHBOcertificaat verplicht
Het EHBO certificaat wordt verplicht vanaf januari 2010. U kunt de EHBOcursus via ons volgen. Welkom Kind organiseert twee keer per jaar een EHBO cursus van 9 uur.

Beroepskwalificatie
Gastouders dienen uiterlijk op 1 januari 2011 te beschikken over een erkende beroepskwalificatie op MBO-niveau II. Gastouders kunnen op drie manieren aantonen dat zij aan de nieuwe deskundigheidseisen voldoen:
Gastouders kunnen een examen afleggen van MBO-2 Helpende Zorg en Welzijn gericht op gastouderopvang en op die manier een diploma behalen.
Gastouders kunnen een EVC-traject succesvol doorlopen waaruit blijkt dat de gastouder voldoet aan alle competenties van bovengenoemde opleiding. (EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties). Het gaat om competenties die veel gastouders al hebben opgedaan.
Gastouders krijgen een vrijstelling op grond van een gelijkwaardige of hogere erkende kwalificatie.
Alle routes worden de komende periode uitgewerkt in overleg met de convenantpartijen MOgroep Kinderopvang, de Branchevereniging Ondernemers in de Kinderopvang en BOinK (de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang).
Het voorstel is dat er één centraal loket komt waar vraag en aanbod van examens en EVC-procedures op elkaar worden afgestemd en ingepland. Dit is dan waarschijnlijk het Bureau Kwaliteit Kinderopvang (BKK).

Rechtstreeks toezicht door GGD
Het kabinet wil dat, naast de controle van het gastouderbureau, ook de GGD direct kan controleren bij de gastouder. Staatssecretaris Dijksma heeft in het kamerdebat aangegeven dat ze er naar streeft dat gastouders alleen de eerste keer allemaal geïnspecteerd worden. Daarna alleen nog steekproefsgewijs. Dit lijkt niemand echt een haalbare kaart, omdat het een enorme extra inspanning vraagt van de GGD. In ieder geval is het voor u belangrijk om te weten dat dit voor u weinig gevolgen zal hebben. Bij een controle zal de GGD kijken of u in het bezit bent van een aantal documenten zoals de VOG, de beroepskwalificatie en het EHBOcertificaat en naar de risico-inventarisatie. Het verslag van de risico-inventarisatie krijgt u van Welkom Kind, voor de andere papieren en/of documenten zullen we u, waar nodig, ondersteuning bieden.

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!