Skip to main content

De VVE avond van februari stond geheel in het teken van bijzondere kinderen. ‘Wat verstaan we onder kinderen met een beperking?’ en ‘wat te doen als je ziet dat de ontwikkeling van het kind anders verloopt dan bij leeftijdsgenoten?’, waren onder andere onderwerpen die aan bod kwamen. Hieronder volgt een samenvatting van wat er besproken is.
Ook in de gastouderopvang lopen begeleiders (lees: onze gastouders) er soms tegen aan dat de ontwikkeling van een kind anders verloopt of een kind specifiek gedrag laat zien. Voor onze gastouders is dat niet altijd even makkelijk. Niet alleen hebben zij op dat moment geen collega’s die ook eens kunnen kijken wat hun bevindingen zijn, ook moeten zij alles wat ze signaleren zelf naar de vraagouder communiceren. En dat is niet altijd even makkelijk.

Wat kunnen onze gastouders bieden bij het begeleiden van bijzondere kinderen?

 • Veiligheid, liefde en respect
 • Duidelijke regels
 • Stimuleren van de ontwikkeling van het kind
 • Zeer frequent contact met de ouder over o.a. welzijn, ontwikkeling, competenties en beperkingen.
 • Niet oordelen!

Hoe om te gaan met het individuele kind?

 • In grote lijnen hetzelfde als bij andere kinderen!
 • Ga uit van wat het kind wél kan om: samen te kunnen spelen, genieten en communiceren
 • Zorg voor een goede inrichting van de ruimte waar het kind opgevangen wordt: dagritmekaarten, foto’s, licht etc.
 • Zorg voor passend speelgoed, bijvoorbeeld: puzzels met knoppen, voelboeken (afhankelijk van de behoefte van het kind)
 • Contact op dezelfde hoogte als het kind (gehurkt)
 • Besteedt veel aandacht aan het binnenkomen en het afscheid nemen
 • Probeer een persoonlijke (vertrouwens)band op te bouwen
 • Positieve feedback
 • Zorg voor succeservaringen!

Hoe om te gaan met specifieke beperkingen, zoals bijvoorbeeld ADHD of ASS?

 • Een kind met ADHD is over het algemeen snel afgeleid, druk en heeft vaak last van concentratieproblemen. Onze gastouders letten vooral op de volgende zaken:
 • Gescheiden plekken voor druk en rustig spel
 • Rust en regelmaat
 • Duidelijke regels
 • Stap voor stap uitleg
 • Uitdagende activiteiten
 • Positieve aandacht
 • Nieuwe kansen gunnen

Een kind met ASS heeft over het algemeen moeite met veranderingen, raakt vaak snel van slag. Daarnaast hebben zij soms moeite met het begrijpen van anderen en communicatieproblemen. Onze gastouders letten op de volgende zaken:

 • Ook hier gescheiden plekken voor druk en rustig spel
 • Rust en regelmaat is belangrijk
 • Voorbereiden van het kind op veranderingen
 • Één op één contact
 • Benoemen van het gewenste gedrag
 • Gebruiken van plaatjes (duidelijkheid), zoals bijvoorbeeld dagritmekaarten

Wat wordt er van de gastouder verwacht als het gaat om het waarborgen van de groepssfeer?

 • Aandacht verdelen over de groep
 • Positieve feedback geven
 • Helpen met conflicten
 • Aanpakken van pestgedrag
 • Leer kinderen rekening met elkaar te houden
 • Bewaak de ruimte voor het individu binnen de groep
 • Geef indien nodig ondersteuning bij het leggen van contacten
 • Stimuleer en ondersteun het samenspel

Daarnaast zijn onze gastouders in het bezit van een “sociale kaart”. Deze kaart bevat een verzameling adressen van organisaties die zich inzetten voor de hulpverlening aan een bepaalde doelgroep. In dit geval aan kinderen met een beperking en hun ouders.
U kunt hierbij denken aan advies en begeleiding via bijvoorbeeld stichting MEE of Centrum Jeugd en Gezin, maar ook aan trainingen voor het kind zoals bijvoorbeeld “sociale vaardigheid”.
In deze documentatie staat tevens wie de hulp kan aanvragen en of er een verwijsbrief nodig is.
Ten alle tijden geldt: de ouder beslist!!

Grenzen binnen de opvang
Bij kinderen met een beperking kan het voorkomen dat er grenzen worden bereikt waardoor opvang in deze setting niet langer verstandig is. Dit is een moeilijke situatie , maar het is belangrijk dat dit open en eerlijk besproken wordt. Denk hierbij aan:

 • Welzijn van het kind is in het geding

Bijvoorbeeld: het kind krijgt ook na ondersteuning van de gastouder geen enkel contact met anderen in de groep waarbij dit ten koste gaat van de ontwikkeling en het welzijn van het kind.

 • Welzijn van de groep is in het geding

Bijvoorbeeld: als er 1 of meerdere kinderen zoveel aandacht vragen dat dit ten koste gaat van de andere kinderen.

Wat is ons beleid bij het bereiken van de grens binnen de opvang?
Het kan zijn dat een gastouder bemerkt dat een kind zich onvoldoende kan ontwikkelen bij haar of dat zij qua kennis tekort schiet ten opzichte van een bepaalde problematiek. Dit betekend dat er een grens bereikt is.

 • De opvang wordt beëindigd
 • Er volgt een afsluitend gesprek
 • Gezamenlijk (gastouderbureau en ouder(s)) zoeken naar een betere/andere oplossing

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!