Skip to main content

Maximum uurprijzen kinderopvang 2013

De maximum uurprijs waarvoor ouders kinderopvang toeslag kunnen krijgen in de gastouderopvang is in 2013: € 5,17. Is de kinderopvang duurder, dan krijgen ouders over het deel boven de maximum uurprijs geen kinderopvangtoeslag.

Maximum uren criterium

Daarnaast is er ook een maximum gesteld aan het aantal uren per maand waarover ouders toeslag kunnen krijgen. Kinderopvangtoeslag wordt beperkt tot het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner.

Dag opvang : vermeerderd met 40%, in totaal dus 140% van het aantal gewerkte uren. Voor kinderen vanaf 4 jaar wordt het recht beperkt tot de helft daarvan, namelijk 70% van het aantal gewerkte uren. Bij beide percentages is rekening gehouden met onder andere reistijd. In geval van werkloosheid wordt een overgangstermijn van 3 maanden gehanteerd waarin toeslagaanvragers het recht op kinderopvangtoeslag behouden.

Een maximum aantal uren voor alle opvangsoorten

Op dit moment kunnen ouders per kind 230 uur per maand, per opvangsoort declareren. Dit wordt gewijzigd naar een maximum van 230 uur voor alle opvangsoorten samen.

Hoeveel toeslag kan ik in 2013 krijgen?

Wilt u weten of u toeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening met deze rekenhulp. Proefberekening 2013

Inkomen boven € 118.189? Vraag kinderopvangtoeslag aan

Ouders met hogere inkomens wordt geadviseerd toeslag aan te vragen ook al komt het inkomen uit boven 118.189 euro. Zij ontvangen wel toeslag voor het tweede – en volgende kinderen. Onder het eerste kind wordt het kind verstaan met de meeste uren kinderopvang ; in de meeste gevallen is dit niet het oudste kind.

Let op: Geen aanvraag met terugwerkende kracht

De mogelijkheid om kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht aan te vragen wordt afgeschaft. Alleen kosten die gemaakt zijn vanaf één maand vóór de datum van aanvraag komen nog in aanmerking.

Automatisch kinderopvangtoeslag

U hoeft maar 1 keer kinderopvangtoeslag aan te vragen. Daarna krijgt u de toeslag elk jaar vanzelf. Aan het einde van het jaar krijgt u dan ook automatisch de voorschotbeschikking voor het nieuwe jaar. Opnieuw aanvragen is niet nodig.

Een inval gastouder (vakantie/ ziekte)

Mocht uw gastouder voor bepaalde periode niet beschikbaar zijn voor de opvang en maakt u gebruik van een inval gastouder, vraag de kinderopvangtoeslag voor de vervangende gastouder dan binnen twee maanden na de ingangsdatum van de invalopvang aan.

De gegevens van inval gastouder kunt u nagaan op Landelijk Register Kinderopvang

U werkt niet meer

Ouders die worden ontslagen of om een andere reden stoppen met werken, hebben nog drie maanden recht op kinderopvangtoeslag. Sinds de koppeling van de kinderopvangtoeslag aan het aantal gewerkte uren, staat het aantal opvanguren per ouderpaar vast: het aantal uren van de ouder die het minste werkt, is hierin doorslaggevend. Behalve kinderopvangtoeslag over die uren heeft een ouder ook recht om die uren op te maken in de kinderopvang.

Voorbeeld dagopvang

U wordt op 1 april werkloos en u bent dat nog op 1 juli. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, hebt u recht op 26 weken X 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 910 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u deze uren in de periode van 1 januari tot en met 1 juli opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten.

Bufferuren Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren opmaken. Ouders die worden ontslagen of om een andere reden stoppen met werken mogen het aantal uren toeslag van 3 maanden verdelen over een langere periode, tot uiterlijk 31 december van het geldende jaar.

Wijzigingen

Verandert er iets in uw situatie, geef het dan meteen door via ‘Mijn toeslagen’ op www.toeslagen.nl Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

Informatie voor doelgroep ouders

In 2013 ontvangt u de toeslag in één keer van de Belastingdienst. U moet dan nog wel steeds aan alle voorwaarden voldoen. Dat betekent dat u werkt, studeert, een re-integratietraject of inburgeringscursus volgt.

Beperking aantal uren

De beperking van het aantal uren houdt in dat u recht heeft op kinderopvangtoeslag voor de maanden dat u een re-integratietraject, studie of verplichte inburgeringscursus volgt.

Een paar voorbeelden:

  1. Als u bijvoorbeeld gedurende drie maanden een re-integratietraject, studie of cursus volgt, bouwt u in die maanden rechten op voor 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind.

  2. U volgt een re-integratietraject, studie of cursus en uw partner werkt. Bij het recht op kinderopvangtoeslag wordt uitgegaan van de ouder die de minste uren per jaar werkt. Het recht op toeslag is gekoppeld aan de uren die uw partner werkt als uw partner niet fulltime werkt. Gaat het kind naar de dagopvang dan is dit 140 procent van de uren en voor schoolgaande kinderen is dit 70 procent van de uren. Maximaal heeft u recht op 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind.

  3. U werkt in deeltijd en studeert in deeltijd en uw partner werkt fulltime. Omdat u werkt en studeert heeft u tijdens de maanden dat u studeert recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag. Werkt uw partner niet fulltime maar bijvoorbeeld 30 uur per week, dan is uw recht op kinderopvangtoeslag gekoppeld aan het aantal uren dat uw partner werkt. Gaat het kind naar de dagopvang dan is dit 140 procent van de uren en voor schoolgaande kinderen is dit 70 procent van de uren.

Inburgeraars

Als u inburgeringsplichtig bent, kunt u in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag. In 2013 komt daar een nieuwe voorwaarde bij door de nieuwe Wet inburgering. U komt in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag als u de cursus volgt bij een gecertificeerde instelling. Volgt u in 2012 een inburgeringscursus en loopt die door in 2013? Ga in dat geval na of de cursus wordt gegeven door een gecertificeerde instelling. U kunt dit nagaan op www.blikopwerk.nl/inburgeren

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!