Skip to main content

Maximum uurprijzen kinderopvang 2014
De maximum uurprijs waarvoor ouders kinderopvang toeslag kunnen krijgen in de gastouderopvang is in 2014:
€ 5,37
Is de kinderopvang duurder, dan krijgen ouders over het deel boven de maximum uurprijs geen kinderopvangtoeslag.

Geef uw nieuwe tarief aan de Belastingdienst door
Het is van belang dat u het nieuwe uurtarief voor 2014 doorgeeft aan de Belastingdienst. Het doorgeven van een verhoging is belangrijk omdat door de indexatie de te vergoeden uurprijs hoger wordt dan het uurbedrag dat ouders eerder aan de Belastingdienst hebben doorgegeven.

Maximum uren criterium
Dit blijft hetzelfde als in 2013
Kinderopvangtoeslag blijft beperkt tot 140 % van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner in de dagopvang en 70% van het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner voor kinderen vanaf 4 jaar. Bij beide percentages is rekening gehouden met onder andere reistijd. In geval van werkloosheid wordt een overgangstermijn van 3 maanden gehanteerd waarin toeslagaanvragers het recht op kinderopvangtoeslag behouden.

Een maximum aantal uren voor alle opvangsoorten
Dit blijft hetzelfde als in 2013 met een maximum van 230 uur per maand voor alle opvangsoorten.
Geen aanvraag met terugwerkende kracht
Vanaf 1 januari 2014 kunnen ouders alleen nog kinderopvangtoeslag aanvragen voor dezelfde maand en voor de drie maanden ervoor.

Hoeveel toeslag kan ik in 2014 krijgen?
Wilt u weten of u toeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening met deze rekenhulp. Proefberekening 2014

Een inval gastouder (vakantie/ ziekte)
Mocht uw gastouder voor een bepaalde periode niet beschikbaar zijn voor de opvang en maakt u gebruik van een inval gastouder, vraag de kinderopvangtoeslag voor de vervangende gastouder dan binnen drie maanden na de ingangsdatum van de invalopvang aan.
De gegevens van de inval gastouder kunt u nagaan op Landelijk Register Kinderopvang

Uw kind gaat naar de basisschool
Geef het binnen 4 weken aan de Belastingdienst door.

Ik stop met werken
Werkt u in loondienst en stopt u met werken of wordt u werkloos? Of stopt u met uw onderneming en bent u niet meer ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u werkte in de maand voordat u stopte. Deze 3 maanden gaan in op de 1e dag dat u niet meer werkt. Dit geldt ook voor uw toeslagpartner.
Daarna zijn de volgende situaties mogelijk:
Ik ga binnen 3 maanden weer werken
Gaat uw kind nog naar de kinderopvang? Maak dan een proefberekening om te zien voor hoeveel uren u kinderopvangtoeslag kunt krijgen. Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen
Ik ga niet werken binnen 3 maanden, maar start binnen 3 maanden met een opleiding, een traject naar werk of een inburgeringscursus
Gaat uw kind (nog) naar de kinderopvang? Voor de maanden dat u een traject, opleiding of inburgeringscursus volgt, kunt u voor maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand per kind krijgen. U moet uitgaan van de werkelijke uren. Geef uw wijziging(en) door met Mijn toeslagen.
Ik stop mijn traject naar werk, opleiding of inburgeringscursus
Als u stopt of als er iets wijzigt, dan moet u een wijziging doorgeven met Mijn toeslagen.

Ik ga niet werken binnen 3 maanden en volg binnen 3 maanden geen opleiding, traject naar werk of inburgeringscursus
U hebt dan na deze 3 maanden geen recht meer op kinderopvangtoeslag. Hebt u minder opvanguren afgenomen dan het aantal uren waar u (gerekend over het hele jaar) recht op hebt? Dan mag u de uren die u over hebt ook na deze 3 maanden gebruiken, tot aan het einde van het jaar. U moet de kinderopvangtoeslag stopzetten als de kinderopvanguren waar u recht op hebt, op zijn. U moet de toeslag in ieder geval eind december stopzetten.
Voorbeeld dagopvang
U wordt op 1 april werkloos en u bent dat nog op 1 juli. U werkte gemiddeld 25 uur per week. Als uw kind naar de dagopvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot en met juni. Dat betekent 26 weken x 25 (aantal gewerkte uren) x 140% = 910 uur. Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.
Voorbeeld buitenschoolse opvang
U wordt op 1 juli werkloos en u bent dat nog op 1 oktober. U werkte gemiddeld 30 uur per week. Als uw kind naar de buitenschoolse opvang gaat, dan hebt u recht op kinderopvangtoeslag van januari tot en met september. Dat betekent 39 weken x 30 (aantal gewerkte uren) x 70% = 819 uur Dat is het maximaal aantal uren kinderopvangtoeslag waar u recht op hebt. Hebt u alle uren in deze periode opgebruikt? Dan moet u de kinderopvangtoeslag direct stopzetten. Hebt u nog uren over? Dan mag u die uren tot het einde van het jaar opmaken. Daarna moet u de toeslag stopzetten.
Voorbeeld jaarovergang
U bent op 1 december 2013 werkloos geworden. Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag, dus tot 1maart 2014. Stel, u hebt in december 2013 recht op kinderopvangtoeslag voor 100 uur, waarvan u 80 uur hebt gebruikt. De 20 uur die u overhebt, zijn eind december 2013 vervallen. In januari en februari 2014 hebt u recht op kinderopvangtoeslag voor in totaal 200 uur. U gebruikt die maanden maar 150 uur. De 50 uur die u overhebt, mag u opmaken tot het einde van 2014. Hebt u deze uren gebruikt en blijft u werkloos, dan moet u de kinderopvangtoeslag stopzetten.
Wijzigingen
Verandert er iets in uw situatie, geef het dan meteen uiterlijk binnen 4 weken door via Mijn toeslagen Zo voorkomt u dat u later moet terugbetalen.

U kunt kinderopvangtoeslag voor uw kind aanvragen op drie manieren:
Aanvraag- en wijzigingsprogramma kinderopvangtoeslag via belastingdienst site toeslagen.nl
U heeft nodig : uw eigen DigiD code en dat van uw belasting partner. De DigiD code kunt u aanvragen via: http://www.digid.nl/
Aanvraag kinderopvangtoeslag via belastingdienst T: 0800–0543
Aanvragen direct bij het belasting kantoor

Wat heeft u nodig?
Uw gegevens en gegevens van uw toeslagpartner, BSN, geboortedatum, schatting van de jaar inkomsten van uzelf en uw toeslagpartner
Contract informatie: contracten, ingangsdatum, uur tarief, aantal opvang uren
Gegevens van uw opvang: volledige naam van uw gastouder, gastouder adres, gastouder LRK nummer (Landelijk Register Kinderopvang)

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!