Skip to main content

Persbericht | 24-04-2009

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd met het wijzigen van de vormgeving van de gastouderopvang. De subsidie voor de thuisopvang wordt geschrapt en de regeling voor formele gastouderopvang wordt aangepast.

De thuisopvang levert uitvoeringstechnisch veel problemen op en het risico op misbruik en oneigenlijk gebruik blijft hoog. Kwaliteit en rechtmatigheid van de subsidie kunnen onvoldoende worden gecontroleerd. De formele gastouderopvang wordt versterkt om de keuzevrijheid van ouders te waarborgen.

In juni 2008 maakte het kabinet bekend maatregelen te nemen in de gastouderopvang om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan en de kinderopvang betaalbaar te houden. Het kabinet stelde voor onderscheid te maken tussen thuiscrèches en thuisopvang. Nu wordt de subsidie thuisopvang volledig geschrapt.

Formele gastouderopvang blijft bestaan en wordt in het nieuwe voorstel niet alleen mogelijk op het adres van de gastouder, maar ook op het adres van de vraagouder. Ook wordt de maximumprijs verhoogd van vier euro naar vijf euro per uur. Formele gastouders moeten aan een opleidingseis en kwaliteitseisen voldoen. Hiermee blijft kleinschalige opvang beschikbaar voor ouders die de voorkeur hebben voor opvang in een gezinssituatie.

De thuisopvang stuit op grote uitvoeringstechnische problemen bij de controle van kwaliteit en rechtmatigheid van de betaling en levert onvoldoende bijdrage aan de arbeidsparticipatie. Met het schrappen van de subsidie voor thuisopvang wordt bijgedragen aan de doelstelling van het kabinet tot vereenvoudiging van het toeslagenbeleid. Eerder maakte het kabinet bekend dat er voor gastouderbureaus een rol blijft binnen de Wet Kinderopvang. Om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan, worden ze aan strenge eisen onderworpen.

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!