Skip to main content

De derde avond van deze 5delige training alweer. Over de helft dus, maar het blijft reuze interessant.

De avond stond in het teken van de sfeer in je groep en conflicten. En dan natuurlijk vooral wat je als begeleider kan doen om die sfeer optimaal te houden en om te zorgen dat conflicten goed opgelost worden. Want natuurlijk willen we het liefst van alles geen enkel conflict, we kunnen het niet tegenhouden en dat moet ook niet want kinderen leren ook erg veel van ruzie maken. Dit is zelfs goed voor hun ontwikkeling. Hierdoor leren kinderen hoe ze voor zichzelf kunnen opkomen. Ze ontdekken hoe ze problemen op lossen en omgaan met tegenslagen. Verder tasten ze tijdens een ruzie hun eigen grenzen af en die van de ander. Grijp dus niet te snel in bij een ruzie. Laat kinderen zelf maar kijken of ze het probleem kunnen oplossen. Wanneer jij te snel ingrijpt, liefst nog voor het conflict echt begint, leer je kinderen vooral dat er altijd wel iemand is die er staat voor hen, die de moeilijke dingen overneemt. Terwijl het net goed is dat kinderen zelf leren nadenken over mogelijke oplossingen. Als je dit toelaat kan je nog wel eens verbaasd zijn over de oplossing die kinderen zelf vinden. Natuurlijk blijf je wel in de buurt zodat je kan ingrijpen als het echt vechten wordt. Dat is niet de bedoeling. Dan grijp je wel in, maar op een rustige manier. Je oordeelt niet. Je benoemt het probleem en de gevoelens van beide kinderen. Je laat hen beide het verhaal doen en laat hen alsnog zelf naar een oplossing zoeken. Als dat echt niet lukt stel je zelf een (liefst meerdere) oplossingen voor zodat er een oplossing gekozen kan worden waar iedereen zich fijn mee voelt. Blijf dan zo nodig ondersteuning geven zodat de ruzie niet alsnog weer opflakkert. Dit noemen we de probleemoplossende benadering van conflicten.  Dit is niet altijd zo simpel als het lijkt. Soms is het namelijk erg moeilijk om kinderen het juiste verhaal te laten doen zonder hen woorden in de mond te leggen. Als je niet gezien hebt wat er gebeurd is, kan het ook wel eens lastig zijn om precies te achterhalen wat er gebeurd is. Alle kinderen aan het woord laten is dan erg belangrijk.

De sfeer in je groep hangt natuurlijk samen met hoe iedereen zich voelt. Vaak begint het al bij jezelf. Als jij moe en chagerijnig de deur opent dan zullen kinderen dat heel snel oppikken en dan daar ook niet zo positief op reageren. Belangrijk is dus om te weten wat je vrolijk maakt en wat je…..niet zo vrolijk maakt.

Als de sfeer in de groep goed is dan zullen de kinderen er plezier in hebben om dingen te ondernemen, om samen te spelen. Er kunnen vriendschappen ontstaan. De kinderen worden uitgedaagd om te leren, de zelfstandigheid en het zelfvertrouwen worden gestimuleerd om te ontwikkelen. Kinderen willen dan ook groeien. Wel moet men opletten dan het kind zich hierbij fijn blijft voelen. Natuurlijk is het goed om het kind uit te dagen, telkens een stapje verder dan hij/zij al kan, maar het kind in het diepe gooien is nooit goed. Dat veroorzaakt teveel stress en dan kan het zelfs zijn dat het kind blokkeert en niks meer wil. Dat is niet fijn.

Regels zijn nodig om de sfeer in de groep te ondersteunen. Regels geven duidelijkheid en houvast voor alle kinderen. Maar te veel regels is ook niet goed. Wees daarom kritisch, bekijk regelmatig eens of de regels nog steeds nodig zijn in je groep. Geef kinderen ook zeggenschap in de regels. Dat maakt het voor hen vaak gemakkelijker om zich eraan te houden. Maak je niet teveel zorgen, kinderen zullen vaak tot dezelfde regels komen als die jij al had. Hou de regels kort en krachtig en probeer om ze positief op te stellen. Dat kan best een moeilijke zijn omdat de meeste regels beginnen met ‘niet’. Geef ook altijd een alternatief waar het gedrag wel mag.  Binnen rennen mag misschien niet, maar buiten mogen de kinderen zoveel rennen als ze willen. Zorg dat iedereen, inclusief jezelf de regels naleeft. Uitzonderingen zijn mogelijk als je dat maar goed uitlegt aan de kinderen. Een kind met ADHD verplichten om 20 minuten op zijn billen aan tafel te blijven zitten zal de sfeer niet positief beinvloeden. Je kan perfect aan de andere kinderen uitleggen waarom dat ene kind af en toe mag rechtstaan.

Weer een interessante avond!

Myriam

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!