Skip to main content

Het ministerie van SZW heeft aangekondigd op korte termijn de verzamelwet Kinderopvang naar de Tweede Kamer te sturen. De verzamelwet bevat een juridische uitwerking van reeds eerder aankondigde maatregelen. Naast vooral technische aanpassingen gaat het om de volgende inhoudelijke wijzigingen:

  • De mogelijkheid om met terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag aan te vragen wordt nagenoeg afgeschaft.
  • Ouders die als gastouder uitsluitend inkomsten hebben uit gastouderopvang komen niet meer in aanmerking voor kinderopvangtoeslag.
  • Er komt een verplichting voor houders van een kindercentrum, gastouderbureau, voorziening van gastouderopvang of peuterspeelzaal om GGD-rapporten voor ouders en personeel toegankelijk te maken.
  • De verplichting dat alle voorzieningen voor gastouderopvang jaarlijks door de GGD worden gecontroleerd wordt geschrapt. Controle vindt plaats op basis van steekproeven.
  • Gemeenten krijgen door aanpassing in de wet de ruimte om een verzoek tot inschrijving in het register te weigeren dan wel bestaande inschrijving ongedaan te maken op andere gronden dan uitsluitend een onderzoeksrapport van de GGD.
Bron: Brancheorganisatie Kinderopvang


Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!