Skip to main content

Permanente educatie en “blijven leren” is niet meer weg te denken. Daarom heeft Welkom Kind een grote aanbod van cursussen en trainingen. Alle cursussen zijn gegeven door gecertificeerde trainers, “live” en op onze locatie.

Wil je aanmelden en/of heb je vragen over een cursus en de kosten? Neem contact met ons op

Cursus Meldcode: Werken met het afwegingskader in de kinderopvang
dinsdag 30 oktober 2018, 19:00-22:00
donderdag 29 november 2018, 19:00-22:00

Vanaf 1 januari 2019 schrijft de wet voor dat onder andere de branche kinderopvang dient te werken met de nieuwe meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze nieuwe code wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader.
Deze training is gericht op het protocol zelf, de taken en verantwoordelijkheden en de wijzigingen.

Cursus: De pedagogische kwaliteitsboom
4 en 11 februari 2019, 19:30-22:00
2 en 9 september 2019, 19:30-22:00

Kinderopvang en de manier waarop er naar wordt gekeken veranderd in rap tempo. Ontwikkeling van kinderen staat meer centraal en kinderopvang is niet alleen maar opvang, het is een vak. Dit is vastgelegd in de nieuwe wet IKK die op 1 januari 2018 van kracht wordt.

Één van de maatregelen is het concreet beschrijven op welke wijze er inhoud wordt gegeven aan het werken aan de vier pedagogische basisdoelen. Wat doen gastouders nou eigenlijk. In deze heldere en praktische workshop leren de gastouders hun eigen handelen concreet te maken. Deze concrete handelingen worden zichtbaar gemaakt door de ‘kwaliteitsboom’ in te vullen per gastouder. De kwaliteitsboom is op A0 formaat en kan bij elke groep of gastouder worden opgehangen. Ouders en GGD inspecteurs zien direct op welke wijze de gastouder concreet werkt aan de vier pedagogische basisdoelen.

Kosten: €95,00 per deelnemer, incl. bewijs van deelname, A0 poster en digitale hand-out.
WK gastouder krijgt 10% korting voor elk bemiddeld kind.
WK Thuis-Crèche krijgt de cursus door ons volledig vergoed, mits de cursus met positief resultaat afgerond wordt.
Aanmelden? Stuur een bericht naar info@welkomkindmwbrabant.nl

Cursus: Werken met baby’s
29 januari 2019
12 februari
19 maart
02 april
16 april
07 mei
21 mei
4 juni

Een praktische training voor gastouders die graag willen weten hoe ze de kwaliteit van de activiteiten en interactie met baby’s kunnen vergroten. Hoe richt je de leeromgeving uitdagend en veilig in? Hoe ga je met baby’s in interactie? Hoe kun je baby’s stimuleren om op ontdekking te gaan?

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. Je krijgt een stukje theorie en gaat daarmee vervolgens oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. Na afloop weet je wat je invloed is op het welbevinden en de ontwikkeling van baby’s. Je weet hoe je daarvoor de ruimte kunt inrichten, het dagprogramma kunt indelen, welke activiteiten geschikt zijn, hoe je samenwerkt in je team en hoe je contact onderhoudt met de ouders.

Kosten: €450,00 per deelnemer, incl. bewijs van deelname en materialen.
WK gastouder krijgt 10% korting voor elk bemiddeld kind.
WK Thuis-Crèche krijgt de cursus door ons volledig vergoed, mits de cursus met positief resultaat afgerond wordt.
Aanmelden? Stuur een bericht naar info@welkomkindmwbrabant.nl

Cursus Kiki (basis opleiding voor alle gastouders)
21 januari 2019
18 februari
18 maart
15 april
13 mei
03 juni
01 juli
26 augustus
16 september
07 oktober
Een programma voor ontwikkelingsstimulering, is dat wel nodig? Kinderen ontwikkelen zich toch zelf in hun eigen tempo? Precies! Het enige wat jij hoeft te doen is heel goed kijken naar de kinderen, hun ontwikkeling volgen en als het even kan iets extra’s te bieden. Met de trainingen helpen we je om heel goed te kijken naar wat een kind al kan en hoe je elk kind individueel kunt uitdagen om steeds een stapje verder te gaan in zijn persoonlijke ontwikkeling.

Het gaat ons bij de trainingen niet alleen om de kinderen. Het gaat ook om de ontwikkeling van jou als professioneel opvoeder. We houden je daarom regelmatig een spiegel voor. Die reflectiemomenten zijn bedoeld om zelf even pas op de plaats te maken en naar jezelf te kijken. Hoe zie jij jezelf? Wat zien kinderen? Wat zien ouders? Ben je tevreden over dat spiegelbeeld? Wat zou je willen veranderen? En wat heb je daarvoor nodig?

Kosten: €395,00 per deelnemer, incl. het Kansen in kinderen boek, het kindvolgsysteem en een erkend KIKI certificaat.
WK gastouder krijgt 10% korting voor elk bemiddeld kind.
WK Thuis-Crèche krijgt de cursus door ons volledig vergoed, mits de cursus met positief resultaat afgerond wordt.
Aanmelden? Stuur een bericht naar info@welkomkindmwbrabant.nl

Let op: Wanneer je wilt deelnemen aan de training KIKI is het van belang dat je een abonnement hebt op de thema’s van KIKI, zodat je het geleerde ook in de praktijk kunt brengen. Klik hier voor meer informatie over het KIKI abonnement.

Cursus: Knap Lastig
03 april
17 april
08 mei
29 mei
19 juni
In deze training krijgen gastouders informatie en handvatten aangereikt waarmee ze het gedrag van kinderen beter kunnen ondersteunen en begrijpen.
Ongehoorzaamheid, boosheid of conflicten tussen kinderen worden vaak gezien als lastig gedrag van kinderen, echter hoort dit tot op zekere hoogte bij hun ontwikkeling. Het hoeft geen problematisch gedrag te zijn of te worden. Of bepaald gedrag als problematisch gezien moet worden hangt af van de leeftijd, het ontwikkelingsniveau, het temperament en karakter van het kind, (gezins) achtergrond en ervaringen, de leermogelijkheden van een kind.

Voor gastouders is van belang onderscheid te kunnen maken tussen kinderen met lastig gedrag dat door hen te beïnvloeden is (gewoon ‘lastig gedrag’) en kinderen met ‘speciaal lastig’ gedrag (als gevolg van of behorende bij bepaalde ontwikkelingsstoornissen zoals AD(H)D en stoornissen in het autistisch spectrum).
Hoe functioneren deze kinderen binnen de gastouderopvang en wat vraagt dat aan extra inzet van de thuis crèche gastouder?

Kosten: €180,00 per deelnemer, incl. certificaat en materialen.
WK gastouder krijgt 10% korting voor elk bemiddeld kind.
WK Thuis-Crèche krijgt de cursus door ons volledig vergoed, mits de cursus met positief resultaat afgerond wordt.
Aanmelden? Stuur een bericht naar info@welkomkindmwbrabant.nl

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!