Skip to main content

Donderdag 10 november heeft de Tweede Kamer gesproken over de nieuwe verzamelwet Kinderopvang 2012. In de bespreking heeft de minister een aantal zaken aangegeven. Daarnaast is de wet op dinsdag 15 november in stemming gebracht in de Tweede Kamer, waarbij een amendement en twee moties zijn aangenomen.

Duidelijke overzicht van prijzen en kwaliteit
De minister wil dat eind 2012 alle kinderopvanglocaties inzichtelijk zijn via de website www.kinderopvangkaart.nl
Er komt een landelijke geschilleninstantie die bindende uitspraken kan doen, maar ook de mogelijkheid om bijvoorbeeld op basis van meldingen van ouders extra te inspecteren wil de minister overwegen.
Koppeling aan werkuren
Over de invoering van de koppeling aan werkuren (70% van werkuren voor BSO en 140% van werkuren voor dagopvang geven recht op toeslag) gaf de minister aan dat er in 2012 een uitleg komt over uitzonderingen zoals ouders die studeren. De termijn van drie maanden voor ouders die hun baan verliezen (daarna verliezen zij het recht op toeslag) blijft gehandhaafd.
Kinderopvangtoeslag voor gastouders
Gastouders konden geen gebruikmaken van kinderopvangtoeslag (die beperking was opgenomen uit fraudeoverwegingen). Het is via een amendement voor gastouders nu toch mogelijk gemaakt om kinderopvangtoeslag te ontvangen, maar alleen voor dagopvang of buitenschoolse opvang. Opvang bij een andere gastouder blijft dus uitgesloten.
Verklaring omtrent het gedrag
De verplichte VOG mocht maximaal twee maanden oud zijn bij inschrijving of indiensttreding. Met een motie wordt nu ingezet op een VOG die maximaal twee maanden oud is bij inschrijving in het LRK. Omdat gemeenten een maximale termijn hebben voor inschrijving (vanaf aanvraag) van tien weken, is het dus onmogelijk om een geldige VOG mee te sturen met een aanvraag. Hierover zijn we met de VNG en het ministerie in overleg.
Ten slotte is een motie aangenomen waarin het ministerie wordt opgeroepen een waterdicht systeem te ontwikkelen om mensen die veroordeeld zijn voor zedendelicten te kunnen weren uit de kinderopvang.

Laat een bericht achter

Chat openen
Welkom bij Welkom Kind M&W Brabant 👋 Wij staan klaar voor al je vragen, stuur ons gerust een berichtje via WhatsApp!